Advies

Er wringt iets. De resultaten zijn niet optimaal.  Management, medewerkers of klanten zijn ontevreden. Er gaat energie verloren.
Dat is wat er zichtbaar is. Maar wat zit er achter? Niet altijd is duidelijk wat er precies aan de hand is en waar de kern zit van het probleem.

Ik onderzoek de situatie veelal samen met de betrokkenen om onduidelijke of complexe problemen te duiden. Is het een incident of structureel probleem, op welk niveau in de organisatie speelt het, gaat het over cultuur, structuur, processen etc. wat is de invloed van de omgeving, welke kansen liggen er, wie zijn er bij betrokken en wie vertegenwoordigen de hefboom naar verandering?
Mijn onderzoek leidt tot een advies waarbij ik het probleem omzet in de te beantwoorden kernvraag en een plan van aanpak. Daarna zijn er twee mogelijkheden. Of ik voer het plan uit al dan niet in samenwerking met mijn samenwerkingspartners en/of in samenwerking met medewerkers van de organisatie. Of mijn advies wordt door de organisatie zelf opgepakt.

De oplossingen zijn net als de aanleidingen heel divers. Van bijvoorbeeld een visietraject met het managementteam om de visie te herijken of strategische doelen te bepalen tot een teamcoaching om de samenwerking binnen een team te verbeteren. Van mediation om een verlammend conflict tussen een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur te beëindigen tot coaching. Van een MD-programma tot een overplaatsing of afscheid. Een project of intervisie. Te veel om op te noemen, maar steeds gericht op het beantwoorden van de vraag achter wat zichtbaar is…

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld organisatieadvies.


Projectmanagement

Mijn brede profiel en grote ervaring binnen organisaties en in het begeleiden van mensen en teams zet ik in om bij projecten als projectleider de projectgroep te ondersteunen in het bereiken van hun doel. Gevoelig voor de context en met de focus op het resultaat ga ik aan de slag. Onderzoekend en met bijzondere aandacht voor de randvoorwaarden waarbij mensen zich gesteund weten en tegelijkertijd projectgroep leden, sponsoren, opdrachtgever, stuurgroep etc. aansprekend op hun verantwoordelijkheid en hun resultaten.
Wat ik toevoeg naast mijn kennis van projectmanagement is vooral mijn ervaring met zeer diverse type organisaties en mijn expertise op het gebied van organisatieontwikkeling, samenwerking, communicatie en conflictmanagement.

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld projectmanagement.


Workshops

Ook mijn onderwijservaring en studie Opleidingskunde zet ik in tijdens trajecten. Het is lastig om de grens tussen teamcoaching, organisatieadvies en -ontwikkeling af te bakenen. Ik doe wat nodig is. Dat kan een workshop zijn. Ook een workshop is altijd maatwerk.
Mijn uitgangspunt is steeds om de deelnemers met kennis en oefeningen en puttend uit eigen ervaringen een stap verder te brengen en om een gedragsverandering tot stand te brengen. Hiervoor is het belangrijk om inzicht te hebben in je eigen gedrag, kennis, vaardigheden, kwaiteiten en normen en waarden. De nadruk in een workshop ligt dan ook op het krijgen van dit inzicht in eigen functioneren en gedrag en de onderliggende redenen.

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld Workshops.