Advies Intro

Er wringt iets. De resultaten zijn niet optimaal.  Management, medewerkers of klanten zijn ontevreden. Er gaat energie verloren.
Dat is wat zichtbaar is; de symptomen.  Maar wat zit er onder? Niet altijd is duidelijk wat er precies aan de hand is en waar de kern zit van het probleem. Ik onderzoek de situatie veelal samen met de betrokkenen en gebruik mijn brede expertise en ervaring om onduidelijke of complexe problemen te duiden.  Is het een incident of structureel probleem, op welk niveau in de organisatie speelt het, gaat het over cultuur, structuur, processen etc. wat is de invloed van de omgeving, welke kansen liggen er, wie zijn er bij betrokken en wie vertegenwoordigen de hefboom naar verandering?
Mijn onderzoek leidt tot advies waarbij ik het probleem omzet in de te beantwoorden kernvraag en een  plan van aanpak.  Daarna zijn er twee mogelijkheden. Of ik voer het plan uit al dan niet  in samenwerking met mijn samenwerkingspartners en/of in samenwerking met medewerkers van de organisatie. Of mijn advies wordt door de organisatie zelf opgepakt.

De oplossingen  zijn net als de aanleidingen heel divers. Van bijv. een visietraject met het managementteam  om de visie te herijken of strategische doelen te bepalen tot een teamcoaching om de samenwerking binnen een team te verbeteren. Van Mediation om een verlammend conflict tussen een Raad van Toezicht en een Raad van bestuur te beëindigen tot coaching. Van van een executive of een MD-programma.  Een project of intervisie. Te veel om op te noemen maar steeds gericht op het beantwoorden van de vraag achter de symptomen……….


Zie voor een voorbeeld