Boek

Faciliteren van Kenniskringen,
Praktijkboek voor begeleiders van groepen die kennis willen delen en ontwikkelen (Nelissen, 2004)

Bedoeld voor facilitators, zoals managers, die hun medewerkers willen begeleiden bij het uitwisselen van kennis in kenniskringen. Het kunnen ook professionele facilitators, trainers of adviseurs zijn, die kenniskringen willen ondersteunen die de organisatie overstijgen.

Het boek behandelt het uitwisselingsproces van kennis tussen mensen in en tussen organisaties. Een kenniskring is een groep mensen die van en met elkaar willen leren. Er worden instrumenten en modellen beschreven die specifiek te gebruiken zijn in een kenniskring, tussen mensen in organisaties of tussen organisaties.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel ligt het accent op de achtergrond van het begrip kenniskring. Er wordt een globaal procesmodel geschetst. Deel twee geeft een beschrijving van een keur aan instrumenten en modellen die de facilitator in het geschetste proces kan gebruiken. Ten slotte worden in deel drie de houdingsaspecten en basisvaardigheden toegelicht die de facilitator nodig heeft om de instrumenten op verantwoorde wijze te kunnen toepassen.

Inhoudsopgave