Coaching

Individuele Ontwikkeling

Door in alle opzichten in beweging te blijven, te blijven zoeken naar mogelijkheden, hou je plezier in je werk. Je haalt – ook binnen een team en organisatie - meer uit jezelf en blijft zo ook je eigen leider in je ontwikkeling.
We gaan aan de slag door stil te staan bij wat er al is (ervaring, talenten, kwaliteiten en drijfveren) om dat bewuster te kunnen gebruiken als basis voor een mooie toekomst.

Executive coaching

Its lonely at the top. Je hebt een lange weg afgelegd. Je deed wat werkte en dat heeft je ver gebracht. Je hebt je steeds succesvol aangepast aan nieuwe functies en nieuwe omstandigheden. Scherp gehouden door je medewerkers, collega’s en leidinggevenden heb je je steeds verder ontwikkeld. Maar dan? Dan heb je een executive functie en is kritische beschouwing en tegenspraak veel minder vanzelfsprekend. Want waar vind je een objectieve, onafhankelijke sparringpartner?


Managementcoaching

Wat maakt je een goede manager? Je was professional en wordt manager omdat je dat goed deed; als beloning en vaak als stap omhoog. Manager zijn is een onderschat vak. Een vak waar veel over geschreven wordt, maar waar geen expliciete opleiding voor is. Je doet het in je nieuwe rol met je eigen ervaringen en voorbeelden, soms gesteund door een training en leert het vooral al doende. Coaching kan je helpen je sneller in dat nieuwe vak te ontwikkelen en valkuilen te vermijden.

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld managementcoaching.


Jobcoaching

Is het resultaat van je werk niet wat je zou willen?  Kost het je meer energie dan het je oplevert? Dan geeft jobcoaching een mogelijkheid om daar verandering in te brengen, door anders naar je werk te kijken en anders om te gaan met zaken die je in de weg zitten. Jobcoaching richt zich op korte termijn op verbeteringen in het functioneren, meer werkplezier en het ontwikkelen van reflectie- en verandervermogen. Steeds op zoek naar wat er al is en hoe dat kan worden uitgebouwd en verder verdiept.

Een voorbeeld van mijn  aanpak Praktijkvoorbeeld jobcoaching.


Loopbaancoaching

Langdurige onvrede op en met je werk kan leiden tot overspannenheid en burn-out. De vraag is hoe je weer plezier krijgt in je werk. En hoe dat werk er uit zou moeten zien: wat wil je en wat kun je? Loopbaancoaching helpt in eerste instantie om in je huidige functie weer te kunnen functioneren. Tegelijkertijd is er ruimte om over de toekomst te denken. Loopbaancoaching gaat niet alleen over de vraag wat je met je werk wilt en kunt, maar vooral ook over welke wensen je hebt voor je leven. Wat is daarin belangrijk, waar wil je op kunnen terugkijken. Hoe je die wensen een plek geeft in je werk, hobby's, relaties etc. is pas daarna aan de orde. Ook kan loopbaancoaching preventief worden ingezet om klachten te voorkomen: de loopbaan APK.

Een voorbeeld van mijn  aanpak Praktijkvoorbeeld Loopbaancoaching.


Team- en organisatie ontwikkeling


Organisatie- en teamontwikkeling

Een organisatie is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen en teams. Daarvoor heeft een organisatie concrete doelen nodig die voortkomen uit haar missie, visie en strategie. De realisatie daarvan ligt bij teams en hun leden. Om ze in staat te stellen dat doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger te doen, is het belangrijk helderheid te krijgen over missie, visie, strategie en doelen en/of deze te herformuleren. Tegelijkertijd  is de onderlinge samenwerking cruciaal voor het uiteindelijke resultaat. Dan pas komen aanwezige kwaliteiten optimaal tot hun recht. Afhankelijk van de verandervraag en de wensen van de organisatie kan ik daaraan bijdragen als coach, projectleider en -adviseur of interim manager.

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld Organisatie- en Teamontwikkeling.


Intervisie

Er zijn werkvragen waar geen eenduidig antwoord op is. Het bespreken van die vragen met collega’s binnen of buiten de organisatie kan je op een andere manier naar je vraagstuk laten kijken. Het onderzoeken van je eigen gedrag en de effecten daarvan staan daarin centraal. Het maakt je bewust van je eigen bril en dat geeft je ruimte voor een alternatieve aanpak en een antwoord op je vraag. Zo ontwikkel je je als professional of als manager. Zo groeit ook het reflectie- en leervermogen binnen de organisatie. 

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld intervisie.


Ontwikkeling kennisnetwerk

Kennis kun je vermenigvuldigen door deze te delen. In contact met anderen wordt je je bewust van je eigen kennis en die van de ander. Een kenniskring bestaat uit leden die voor elkaar aantrekkelijke kennis bezitten. Met elkaar meer kennis verwerven, kan op verschillende manieren vorm krijgen: door onderzoek, het uitwisselen van ideeën en ervaringen of intervisie. Dat uitwisselen en samen ontwikkelen van nieuwe kennis gaat niet vanzelf. Een goede opzet en leiding zijn daarin cruciaal. In mijn boek Faciliteren van Kenniskringen heb ik samen met Kees Sprengers de praktische uitgangspunten en een groot aantal praktische tools beschreven voor de facilitator die de kennissenkring begeleidt tot deze zelfdragend is.

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld Ontwikkeling Kennisnetwerk.