Conflict-Eyes

Analyse van conflict en hulpbronnen

 

Toelichting op het Conflict-Eyes model