Conflicthantering

Conflicten zijn lastig voor alle betrokkenen. Een conflict in de werksfeer begint vaak met een inhoudelijk verschil van mening en escaleert naar een persoonlijk niveau. Conflicten hebben de neiging steeds meer mensen erin mee te zuigen. Bovendien zijn conflicten kostbaar, ondoorzichtig en complex en daarom schrikken ze af. Het adequaat omgaan met conflicten binnen organisaties kan veel menselijke en organisatieschade voorkomen en onvermoede winst opleveren. Én hoe eerder conflicten worden aangepakt, hoe groter de kans op een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing. De vraag is welke aanpak de oplossing kan bieden. Dat kan variëren van overplaatsing, coaching van (een van de) betrokkenen, afscheid, bemiddeling door de leidinggevende en mediation tot een uitspraak van de leidinggevende over de kwestie.


Conflictanalyse en advies

Wat kun je doen als je een conflict constateert? Waar zit de oplossing? Waar zit de hefboom? Wie betrek je erbij? Hoe hou je de aanpak zo simpel mogelijk? Voor een antwoord op die vragen is een conflictanalyse hard nodig. Vaak is het niet duidelijk wie het conflict hebben, wie er nog meer bij betrokken zijn, waar het echt over gaat, welke belangen er spelen en wat de impact ervan is. Zonder die helderheid is het lastig om de weg naar een oplossing te vinden. Voor mijn advies breng ik het conflict en de mogelijke oplossingen zo goed mogelijk in kaart. Ik gebruik daarbij mijn Conflict Eyes model.

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld conflictanalyse en advies


Conflictcoaching

Wat kun je doen als leidinggevende als een conflict tussen je medewerkers hun werk en hun omgeving beïnvloedt? Veel! Na een analyse van het conflict en het in kaart brengen van de mogelijke oplossingen en jouw rol daarin kun je besluiten het zelf aan te pakken in combinatie met conflictcoaching. Ik adviseer en coach je dan bij de keuze van de aanpak en begeleid je bij de uitvoering. Zo los je niet alleen het conflict op, maar vergroot je ook je conflictcompetenties. Interim-managers hebben door hun bijzondere positie in een organisatie nog meer mogelijkheden om conflicten aan te pakken en op te (laten) lossen.

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld Conflictcoaching


Mediation

Als bemiddelen de oplossing lijkt en zelf bemiddelen niet wenselijk is, kan een externe mediator uitkomst bieden. Het doel van een mediationtraject is te komen tot een duurzame oplossing die acceptabel is voor alle betrokkenen. Als mediator stel ik de betrokkenen in staat om zélf hun conflict op te lossen. Er zijn twee oplossingsrichtingen. De eerste mogelijkheid is die waarbij betrokkenen hun geschil oplossen en afspraken maken hoe ze in het vervolg met elkaar omgaan. Als dat niet mogelijk blijkt, is de tweede optie het maken van afspraken over het beëindigen van het dienstverband. Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst middels mediation heeft voor beide partijen grote voordelen boven de gang naar de kantonrechter. De belangrijkste zijn: de kosten, de snelheid en het feit dat de relatie verbetert (in ieder geval niet verslechtert) waardoor het voor partijen makkelijker is het conflict achter zich te laten en zich weer te richten op de toekomst. Daarnaast heeft mediation een preventieve werking: doordat de mediator de betrokkenen leert om vaardiger om te gaan met meningsverschillen.

Een voorbeeld van mijn aanpak Praktijkvoorbeeld mediation