Hoe

Coaching & Advies betekent helpen bij verandering. Ik doe dat in een breed scala aan organisaties en met verschillende doelen. Ook maak ik gebruik van een grote verscheidenheid aan methoden zoals bijvoorbeeld Management Drives. Ik ben steeds op zoek naar wat past bij je vraag, je situatie en bij jou.

Vanuit mijn motto: “het goede goed doen, met plezier”, is mijn aanpak:

 • doen wat nodig is; niet meer en zeker niet minder
 • impliciete kennis en ervaring bewust maken
 • op zoek naar de hefboom naar verandering
 • altijd maatwerk
 • theorie en praktijk hand in hand
 • van meet af aan resultaatgericht
 • uitdagend in vertrouwen en ontspanning
 • tijdelijke input, permanente output
 • met diepgang en praktisch
 • transparant van begin tot eind

Mijn ultieme doel is te laten zien hoe je het zelf kunt doen. Het gaat niet alleen om de oplossing, maar om anders kijken. 

Hoewel elk coachings-, bemiddelings- of ontwikkeltraject uniek is, is er een belangrijke overeenkomst: het betrekken van de opdrachtgever bij het traject. Concreet:

 • Na kennismaking met de betrokkenen en een eerste gesprek met de opdrachtgever onderzoeken we de vraag. In dit gesprek worden samen met de deelnemer(s) het doel en het beoogd resultaat vastgesteld.
 • Op basis daarvan volgt een voorstel aan de opdrachtgever met een concrete beschrijving van het proces. Gedurende het traject evalueren we regelmatig met deelnemers en opdrachtgever en vindt, in overleg, bijsturing plaats.
 • Aan het einde van het traject volgt een afsluiting met een eindevaluatie. Deze eindevaluatie heeft de vorm van een presentatie voor de opdrachtgever van de resultaten door de deelnemer(s) tegen het licht van de gestelde doelen. Zo leggen we de opbrengst vast en maken zij afspraken voor het komende half jaar. Bovendien leggen de deelnemers en ik zo verantwoording af voor het traject.
 • Om de verandering te borgen, volgt er na dat half jaar nog een evaluatiemoment waarin ik samen met deelnemers en opdrachtgever met wat meer afstand terug kijk en vaststel wat er na de beëindiging van het traject is gebeurd, hoe de resultaten zijn verankerd en wat ze daarover afspreken voor de toekomst.