Masterthesis

De interim-manager als bemiddelaar, contradictio in terminis?

Onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van conflicthantering voor interim-managers (2007).

Bedoeld voor interim-managers. Door hun unieke profiel van onafhankelijke, onbevangen buitenstaander hebben ze veel meer mogelijkheden om conflicten aan te pakken en op te (laten) lossen.

De thesis onderzoekt het profiel van de interim-manager en zijn mogelijke conflictaanpakken. Dit vanuit twee gezichtspunten: in de situatie dat hij zelf partij is in een conflict én in de rol van leidinggevende van conflictpartijen. Doel van de thesis is interim-managers zich meer bewust te laten worden vanhun mogelijkheden. Ze zicht te geven op factoren die van invloed zijn op de keuze van de conflictaanpak voor een effectieve beëindiging van het conflict en de kansen die het conflict hun daarin biedt.

De volledige masterthesis