Mediation

Conflicten zijn lastig voor alle betrokkenen. Een conflict in de werksfeer begint vaak met een inhoudelijk verschil van mening en escaleert naar een persoonlijk niveau. Conflicten hebben de neiging steeds meer mensen mee te zuigen. Bovendien zijn conflicten kostbaar, ondoorzichtig en complex en daarom schrikken ze af. Het adequaat omgaan met conflicten binnen organisaties kan veel menselijke en organisatieschade voorkomen en onvermoede winst opleveren. Én hoe eerder conflicten worden aangepakt, hoe groter de kans op een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing. De vraag is welke aanpak de oplossing kan bieden. Dat kan variëren van overplaatsing, coaching van (een van de) betrokkenen, afscheid, bemiddeling door de leidinggevende en mediation tot een uitspraak van de leidinggevende over de kwestie.

Als bemiddelen de oplossing lijkt en zelf bemiddelen niet wenselijk is, kan een externe mediator uitkomst bieden. Het doel van een mediationtraject is te komen tot een duurzame oplossing die acceptabel is voor alle betrokkenen. Als mediator stel ik de betrokkenen in staat om zélf hun conflict op te lossen. Er zijn twee oplossingsrichtingen. De eerste mogelijkheid is die waarbij betrokkenen hun geschil oplossen en afspraken maken hoe ze in het vervolg zullen omgaan met elkaar. Als dat niet mogelijk blijkt, is de tweede optie het maken van afspraken over het beëindigen van het dienstverband. Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst middels mediation heeft voor beide partijen grote voordelen boven de gang naar de kantonrechter. De belangrijkste zijn: de kosten, de snelheid en het feit dat de relatie verbetert, in ieder geval niet verslechtert,  waardoor het voor partijen makkelijker is het conflict achter zich te laten en zich weer te richten op de toekomst. Daarnaast heeft mediation een preventieve werking, doordat de mediator de betrokkenen leert om vaardiger om te gaan met meningsverschillen.