Praktijkvoorbeeld loopbaancoaching

Aanleiding

Bij een bedrijf staat de zoveelste reorganisatie voor de deur. De reïntegratieconsulente heeft moeite daar weer al haar energie in te steken. Zij krijgt een burn-out en twijfelt of de functie nog wel bij haar past. Om terug te kunnen komen op de werkplek krijgt zij van haar werkgever loopbaancoaching aangeboden.

Inbreng

 • Formuleren van vragen en opdrachten
 • Aanreiken van methoden, instrumenten en modellen
 • Observeren, reflecteren en feedback geven
 • Ondersteunen bij concretiseren van activiteiten

Doelstelling

 • Doel op korte termijn is haar weer zo te laten functioneren dat zij voldoet aan de eisen van haar huidige functie.
 • Doel op lange termijn is duidelijk te krijgen of zij in deze functie kan blijven of beter kan kiezen voor een andere baan, intern of extern.
 • Om die keuze te kunnen maken en daar de nodige energie voor te vinden is eerst rust nodig. Vandaar dat het doel op korte termijn de voorwaarde vormt voor het welslagen van het doel op lange termijn.
 • Gaandeweg kan dan het accent komen te liggen op het blijvend beter functioneren in de huidige functie of op het vinden van een andere baan.

Proces

In het kennismakingsgesprek met de cliënte zet ik uiteen wat mijn aanpak is. Zo kunnen wij inschatten of een loopbaantraject kans op succes biedt. Vervolgens maken wij met haar leidinggevende afspraken over zijn rol en doelstelling, randvoorwaarden en verloop van het traject. De gesprekken zijn gericht op de doelstellingen op korte en lange termijn. Bij elkaar elf gesprekken, waaronder een evaluatie om de resultaten vast te stellen en een presentatie daarvan aan de leidinggevende met aansluitend toestemming voor het loopbaanplan.

Resultaat

 • meer bewust van eigen drijfveren en kwaliteiten
 • duidelijk functieprofiel met taakomschrijving
 • beschrijving van gewenste organisatie
 • overzicht van aanvullende wensen
 • overzicht en beschrijving van mogelijke werkgevers in de toekomst
 • POP

Gevolg is dat cliënte haar veranderde functie volledig aankan en besluit zich van daaruit verder te ontwikkelen. Haar loopbaanplan, dat zij samen met haar leidinggevende opstelt, geeft de richting aan. Zij voelt zich weer thuis op haar werkplek. Heeft plezier in haar werk. Ziet weer perspectief.