Praktijkvoorbeeld projectmanagement

Aanleiding

Sociale partijen en een beroepsvereniging in de zorg hebben besloten een kwaliteitsregister op te richten. De beroepsvereniging had de wens dit te doen met een stichting die ook kwaliteitsregisters van andere beroepsgroepen in de zorg beheert. De sociale partijen willen echter graag een rol in en invloed op het register. Bovendien willen zij de expertise en activiteiten van de door hen opgerichte stichting voor cursusaccreditatie inbrengen. Dat laatste zou in de oorspronkelijke opzet van de beroepsvereniging bij de andere stichting worden belegd.

Er wordt een intentieverklaring opgesteld waarin een stichting wordt opgezet met als opdracht het register op te richten etc. Bij uitvoeringspartners en in het bestuur worden vertegenwoordigers van de oprichtende partijen benoemd. Cruciaal is dat de uitvoering van accreditatie bij de vertegenwoordigers ligt en de administratieve afhandeling bij de oorspronkelijke partner van de beroepsvereniging. De sociale partijen zullen ook de kosten voor de inrichting onderhoud en lidmaatschap van de beroepsbeoefenaren op zich nemen.

Doelstelling

Het tot stand brengen van een operationeel kwaliteitsregister.

Inbreng

 • Plan van aanpak met projectbeschrijving
 • De vertaling van de intentieverklaring naar een gedetailleerd stichtingsstatuut waarin de verantwoordelijkheden en activiteiten van de betrokken uitvoeringspartners concreet worden beschreven om de samenwerkingsrelatie zo transparant mogelijk te maken
 • Expertise en procesondersteuning voor het bestuur bij het opstellen van de registratieregeling, klachtenregeling, taakomschrijving ambtelijk secretaris en communicatieplan
 • Schrijven jaarverslag
 • Coördineren dagelijkse activiteiten,
 • Aanspreekpunt voor externe en interne partners
 • Leiden van overleg met uitvoeringspartners
 • Oplossen belangenconflicten

Proces

De focus in het proces ligt bij het faciliteren van de samenwerking tussen de twee uitvoeringsorganisaties, samenwerking binnen het bestuur en van bestuur met de Raad van Toezicht. Eerste stap daarin is het vertalen van de intentieverklaring in een door de oprichtende partijen geaccordeerd statuut waarin de taken en verantwoordelijkheden van alle stakeholders duidelijk omschreven en gekaderd worden om de samenwerkingsrelaties zo min mogelijk te belasten. Daarna worden de kwaliteitscriteria, de klachtenregeling, etc. door het bestuur in overleg met de uitvoeringspartners vastgesteld en vind er regelmatig overleg plaats over de uitvoering.

Resultaat

 • Een operationeel kwaliteitsregister
 • Heldere taakverdeling van de uitvoeringsorganisatie
 • Goede samenwerking binnen bestuur, tussen de uitvoeringspartners en met de Raad van Toezicht