Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen als intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en niet integer handelen doen zich voor op iedere werkvloer. Ze hebben een grote invloed op de werksfeer en de gezondheid van de medewerkers. Daardoor kunnen ze een groot effect hebben op de rest van de organisatie. Het is dus erg belangrijk om deze problemen zo goed mogelijk op te lossen. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen.

Als vertrouwenspersoon bied ik de melder de mogelijkheid om zijn/haar verhaal te doen op een laagdrempelige manier, in vertrouwen en in een veilige omgeving. Mijn uitgangspunt is om de melder te ondersteunen en te adviseren richting een oplossing. Ik sta altijd aan de kant van de melder.
Belangrijk voor mij is om de aanpak zo klein te houden als kan en zo groot als nodig is voor (het herstel van) een goed werkklimaat. Dit betekent ook dat ik de termen slachtoffer en dader niet vaak gebruik. De situatie is namelijk niet altijd zo zwart-wit. Stigmatisering van de melder als slachtoffer en degene waarover de klacht gaat als dader is daarom in veel gevallen niet helpend.

Mijn kernactiviteiten als  vertrouwenspersoon zijn:

  • opvang en begeleiding van de melder van ongewenst gedrag of integriteitskwesties;
  • zoeken naar oplossingen samen met de melder en de melder daarin ondersteunen;
  • signaleren en adviseren van de organisatie;
  • voorlichten en informeren van de organisatie over het werkgebied van de vertrouwenspersoon