Video Interactie Begeleiding

Op alle vakgebieden waarin communicatie een belangrijke rol speelt, is Video Interactie Begeleiding (VIB) een belangrijke methode om meer inzicht te krijgen in eigen functioneren. De VIB kan een hulpmiddel zijn bij de didactische ondersteuning van docenten en trainers, ook een voorbeeld van jobcoaching. Maar ook bij andere vormen van jobcoaching zijn video-opnames van werksituaties uiterst leerzaam. Het is een effectieve methode om te evalueren welke competenties iemand heeft en hoe hij (of zij) die verder kan ontwikkelen.

De keuze voor VIB is afhankelijk van de vraag en de context.

Doel

VIB laat zien hoe iemand in de praktijk functioneert. Daardoor wordt hij (of zij) zich meer bewust van eigen gedrag en het effect dat het heeft op een ander. Gevolg is dat de bereidheid groeit om het gedrag op bepaalde punten te veranderen, zodat de effectiviteit kan toenemen. Uitgangspunt is dat positieve voorbeelden het leerzaamst zijn. VIB laat zien welke patronen in het werkgedrag effectief zijn. Deze patronen zijn al herkenbaar in korte fragmenten (maximaal één minuut). Tijdens een volgende opname is het effect direct zichtbaar. Zo leren deelnemers de relevante principes van interactieprocessen kennen en kunnen zij die effectiever toepassen.

Resultaat

  • Beelden die bijblijven vanwege de grote impact
  • Groeiende bewustwording van eigen kwaliteiten
  • Bewuster inzetten van effectief gedrag
  • Effect direct zichtbaar maken
  • Relevante interactieprincipes kennen en kunnen toepassen
  • Snelle verbetering bereiken