Voorwaarden

1. Inleiding

Kant Coaching & Advies (K-CA) houdt zich aan professionele gedragsregels van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA). en van de Ethische Gedagscode van de NOBCO https://www.nobco.nl/aanbod-voor-coaches/internationale-ethische-code-iec.

2. Definities

In deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt verstaan onder - het bureau: (ook aangeduid met wij en ons) Kant Coaching & Advies (K-CA) dat in haar overeenkomst met de opdrachtgever naar deze voorwaarden verwijst - de opdrachtgever: de contractpartner van het bureau. - de opdracht: iedere overeenkomst van K-CA tot het leveren van diensten aan opdrachtgever. - voor adviseurs lees coach, projectleider, interim manager, trainer, inleider, docent, adviseur.

3. Toepasselijkheid

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door K-CA.

4. Totstandkoming opdrachten

Onze offerte is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht ons wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd. Door inschrijving op een 'open training' c.q. bevestiging van de opdracht geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze bepalingen en voorwaarden te accepteren.

Verder Verder