Voorwaarden

(7 van 9)

12. Voortijdige beëindiging Opdrachten (vervolg)

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch wij kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

13. Annulering workshops, trainingen, seminars

Voortijdige annulering van opleidingsactiviteiten met open inschrijving is mogelijk tot één maand voor aanvang van de activiteit onder betaling van de administratiekosten. Bij annulering binnen 1 maand voor de geplande datum of bij het niet verschijnen van de deelnemer zijn de deelnamekosten volledig verschuldigd. Tussentijds annuleren bij meerdaagse cursussen/studiedagen is niet mogelijk. K-CA behoudt zich het recht voor om reeds geplande workshops e.d. te annuleren bij onvoldoende deelname. K-CA kan indien nodig de locatie en/of datum wijzigen. De deelnemer heeft het recht om zonder kosten te annuleren indien een andere datum hem/haar niet convenieert. Bij verschuiven/uitstel door de opdrachtgever van een besloten training of open inschrijving gelden dezelfde bepalingen en kosten.

Terug Terug

Verder Verder