Voorwaarden

(9 van 9)

17. Algemene Bepalingen

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor K-CA niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door K-CA zijn geaccepteerd.

Terug Terug